Seiko mod oyster automatique neuve 41mm

Seiko mod oyster automatique neuve 41mm

Seiko mod oyster automatique neuve 41mm

Seiko mod oyster automatique neuve 41mm

Seiko mod oyster automatique neuve 41mm

Seiko mod oyster automatique neuve 41mm

Seiko mod oyster automatique neuve 41mm

Seiko mod oyster automatique neuve 41mm    Seiko mod oyster automatique neuve 41mm

Seiko mod oyster neuve 41mm. Résistante a l'eau 10 bar (100 mètres).
Seiko mod oyster automatique neuve 41mm    Seiko mod oyster automatique neuve 41mm